SJØUTSIKTEN DEL 1

OPPDRAGSGIVER
KONOWSGATE 67 B ANS

BYGGEÅR
2016

FERDIGSTILLINGSÅR
2018

AREAL
19.300 KVM BTA

SJØUTSIKTEN DEL 1

110 leiligheter levert i 2013.